www新利赫曼斯机器公司标志

今日电话订购

570-326-9156

MON-FRI 8 am-5pm美国东部时间

工业>尘管>还原剂>

异径接头

使用诺德法布系统公司的尘管异径管缩小到更小的尘管直径。在必要时,减速器可以有效且容易地移动到较小的集尘管道上。当购买减速器时,所有减速器都按较大的一端定价。请在检验说明中说明你希望减速器的小端有多大的直径。

购买Hermance.com高品质的除尘管减径器和其他集尘管道。
异径接头
产品
SKU #
价格
数量
添加到购物车
3222 - 03 - bb - 100000
53.69美元
数量
3222 - 04 - bb - 100000
64.40美元
数量
3222 - 05 - bb - 100000
65.60美元
数量
3222 - 06 - bb - 100000
69.05美元
数量
3222 - 07 - bb - 100000
69.52美元
数量
3222 - 08 - bb - 100000
70.83美元
数量
3222 - 09 - bb - 100000
80.24美元
数量
3222 - 10 - bb - 100000
81.55美元
数量
3222 - 11 - bb - 100000
96.07美元
数量
3222 - 12 - bb - 100000
96.07美元
数量
3222 - 13 - bb - 100000
114.52美元
数量
3222 - 14 - bb - 100000
114.52美元
数量
3222 - 15 - bb - 100000
157.98美元
数量
3222 - 16 - bb - 100000
157.98美元
数量
3222 - 17 - bb - 100000
164.76美元
数量
3222 - 18 - bb - 100000
164.76美元
数量
3222 - 20 - bb - 100000
175.12美元
数量
3222 - 22 - bb - 100000
199.52美元
数量
3222 - 24 - bb - 100000
219.88美元
数量
3222 - 26 - bb - 100000
200.48美元
数量
3222 - 28 - bb - 100000
221.19美元
数量
3222 - 30 - bb - 100000
240.95美元
数量
3222 - 32 - bb - 100000
266.19美元
数量
3222 - 34 - bb - 100000
291.90美元
数量
3222 - 36 - bb - 100000
321.90美元
数量
3222 - 38 - bb - 100000
354.88美元
数量
3222 - 40 - bb - 100000
390.12美元
数量